Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αιτήσεων

Η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων και κατάταξής τους σε ομάδες εργασίας έχει ολοκληρωθεί.Μέχρι 13/3/2017 όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της αίτησής τους. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τις ομαδικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ήδη αποσταλεί στους υπεύθυνους / συνοδούς και ΟΧΙ στους δηλωθέντες συμμετέχοντες.