Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση διαδικασίας ενημέρωσης αιτούντων

Η διαδικασία ενημέρωσης των μεμονομένων αιτούντων σχετικά με την έκβαση της αίτησής τους έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν έχετε λάβει σχετικό email, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας από την ενότητα “Επικοινωνία“.