Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος της Περιφερειακής Συνάντησης Νέων

Ανακοινώθηκε το τελικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Συνάντησης Νέων, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Προετοιμασία“.