Δημοσίευση Τελικών Συμπερασμάτων (Ελληνικά)

Ανακοινώνεται ότι η ελληνική έκδοση των τελικών συμπερασμάτων, όπως αυτά θα προωθηθούν σε σχετικούς φορείς, έχει δημοσιευτεί στην ενότητα “Σχετικά με τη Συνάντηση“. Η αγγλική έκδοση θα ακολουθήσει εντός των ημερών.