29/1/2019: Ανακοίνωση θεματολογίας των Ομάδων Εργασίας της 2ης Περιφερειακής Συνάντησης Νέων

Ανακοινώνεται πως οι Ομάδες Εργασίας της 2ης Περιφερειακής Συνάντησης Νέων θα εργαστούν πάνω στην εξής θεματολογία (1 θέμα ανά Ομάδα Εργασίας):

  1. 🎓 Εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση: επενδύω στο παρόν, εξασφαλίζω το μέλλον μου,

  1. 🗳 Ενεργός νέος: νοιάζομαι, συμμετέχω, διεκδικώ,

  1. 💡 Απασχόληση – καινοτομία και ψηφιακή αγορά: δημιουργώ και αξιοποιώ νέες ευκαιρίες,

  1. ♻️ Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή: παίρνω πρωτοβουλία και αναλαμβάνω δράση,

  1. ✌🏻Μια κοινωνία ίσων ευκαιριών: για εμένα, για εσένα… για όλους!

🔖 Οι επιμέρους θεματικοί άξονες της κάθε Ομάδας Εργασίας θα δημοσιευτούν το προσεχές διάστημα με νέα ανακοίνωση.