10/3/2019: Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετεχόντων

Ανακοινώνεται πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετεχόντων παρατείνεται μέχρι και 17 Μαρτίου 2019. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στη σελίδα Αιτήσεις Συμμετεχόντων“.