Περίοδος δηλώσεων συμμετοχής:

Από 10 Φεβρουαρίου έως και 17 Μαρτίου 2019

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να συμπληρωθούν είτε μεμονωμένα (από τον κάθε συμμετέχοντα), είτε συγκεντρωτικά από το σχολείο σε περίπτωση που θα συμμετέχουν αρκετοί νέοι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάθε νέος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή είτε ατομικά, είτε συγκεντρωτικά – σε καμία περίπτωση και με τους δύο τρόπους. Μετά το πέρας της περιόδου Δηλώσεων Συμμετοχής, θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αίτησής σας. Παρακάτω θα βρείτε τις αιτήσεις:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ:

Οδηγίες: Η αίτηση αυτή απευθύνεται ΜΟΝΟ σε σχολεία με τουλάχιστον 2 και έως 15 συμμετέχοντες. Κατεβάζετε το αρχείο excel, το συμπληρώνετε σύμφωνα με τις οδηγίες και το αποστέλλετε με e-mail στο info@europedirectkomotini.eu

 

Παρατηρήσεις:

  • Οι προθεσμίες συμμετοχής είναι οι ίδιες για τις ατομικές και για τις συγκεντρωτικές δηλώσεις συμμετοχής.
  • Το έγγραφο excel έχει δύο (2) φύλλα: το πρώτο είναι προς συμπλήρωση (λίστα συμμετεχόντων) και το δεύτερο έχει τους Όρους Συμμετοχής. Σιγουρευτείτε ότι τους έχετε διαβάσει και έχετε συμπληρώσει τον πίνακα σωστά πριν τον αποστείλετε.

Κατεβάστε τη συγκεντρωτική δήλωση συμμετοχής εδώ: