Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία σας και τη συμμετοχή σας στη 2η Περιφερειακή Συνάντηση Νέων:

Για το τελικό πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Για τα προγραμματισμένα δρομολόγια των συμμετεχόντων εκτός Κομοτηνής κάντε κλικ εδώ:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2019

Για τους θεματικούς άξονες συζήτησης κάντε κλικ εδώ:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 2019